We mogen en kunnen weer!

doorLeon Verhoeven

We mogen en kunnen weer!

Beste Leden van de Nijmeegse Bowling Vereniging,

Fijn nieuws! Sinds afgelopen zaterdag is Olround weer open! Dus: de bowlingballen mogen weer uit de schuur, van zolder of waar je ze dan ook opgeslagen had. Reserveer snel een trainingsbaan bij Olround! Lees meer over ‘bowlen in coronatijd’ op de website van Olround.

Wat hebben we het met z’n allen gemist, het geluid van de pins bij een strike en de gezelligheid tijdens de huisleagues!

 

Afronding seizoen 2020/2021

Het lopende seizoen zal, zoals jullie waarschijnlijk al vermoeden, niet meer worden opgestart. Dat is heel spijtig, maar het is inmiddels juni. In andere seizoenen waren nu de kampioenen reeds bekend!

Aan iedereen die (een deel van) de speelavonden (het leaguegeld) vooruit heeft betaald, zal op korte termijn het resterende deel teruggestort worden via de bankrekening. Heeft er een wijziging in je bankrekeningnummer plaatsgevonden sinds je de betaling hebt gedaan, geef dit dan z.s.m. door aan de penningmeester. Anders wordt het rekeningnummer dat reeds bekend was gebruikt voor de terugstorting.

Het leaguegeld bestaat uit een deel kosten en een deel prijzengeld. Voor de (7) avonden die wel gespeeld zijn, is het deel van het prijzengeld zeer minimaal. Aangezien er geen eindstand is vastgesteld, zal er geen prijzengeld worden uitgekeerd. Als bestuur stellen we graag voor om dit ‘extra budget’ te steken in een mooi ‘openingsfeest’ wanneer dit weer kan. Een andere invulling is ook mogelijk. We zullen dit agenderen voor de ALV.

 

Vooruitblik seizoen 2021/2022

We beschikken helaas nog steeds niet over een glazen bol. Maar er kan stap voor stap weer steeds meer. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld tijdelijk met een aangepast schema gebowld, o.a. in de viermansleague.

Wat er mogelijk is in september bij de start van het nieuwe seizoen, weten we nog niet. We proberen de competities weer als ‘vanouds’ te organiseren, in de normale opzet. Mochten er nog wel aanvullende maatregelen nodig zijn, bepalen we tegen die tijd wat nodig is en informeren we jullie daarover.

Lidmaatschap volgend seizoen

We hopen natuurlijk dat jullie net zoveel zin hebben in het nieuwe seizoen als wij! We starten dan ook binnenkort met de (her)inschrijving voor komend seizoen.

Afgelopen seizoen startten we met een plus in het ledenaantal, met dank aan een aantal enthousiast wervende leden, terugkerende leden en een beperkt verloop! Wij hopen dat we, ondanks het – zo goed als – gemiste seizoen, weer op jullie inschrijving mogen rekenen!

Als vereniging gaan we ook mee met onze tijd. Dit jaar zal de (her)inschrijving voor komend seizoen dan ook digitaal worden ingericht. Dit geldt voor inschrijving én betaling (via iDeal). Hierover ontvang je op korte termijn een aparte mail. Uiteraard helpen we leden waar de digitale weg een uitdaging vormt, door samen een oplossing te zoeken.

De teamcaptains van het huidige seizoen ontvangen binnenkort een email met de vraag of zij willen herinschrijven en/of er veranderingen zijn binnen het team. Zoals altijd krijgen bestaande teams voorrang bij een plekje in de league en zullen we nieuwe teams (op volgorde van aanmelding) toelaten indien er ruimte is of vrijkomt binnen de leagues.

Lidmaatschapskosten

Aangezien door de coronamaatregelen geen ALV georganiseerd kon worden, is ook de nieuwe contributie nog niet vastgesteld. Wij zullen hier als bestuur invulling aan geven en dit bespreken op de volgende ALV.

Zoals gezegd zien wij jullie (her)inschrijving graag tegemoet. Vanwege het gestaakte seizoen 2020/2021 brengen we voor komend seizoen een korting aan in de contributie. De contributie voor 2021/2022 zal voor herinschrijvers enkel uit het ‘NBF- deel’ van de contributie bestaan. Het contributiedeel NBV zullen we zodoende niet in rekening brengen. Dat is ook mogelijk omdat we vorig jaar geen extra activiteiten hebben georganiseerd. Enkel onze (beperkte) vaste kosten bleven doorlopen. Let op: voor nieuwe leden geldt dit uiteraard niet.

 

WBTR:

“De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.”

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli 2021 moet ook de NBV eraan voldoen. Dit zal gevolgen hebben voor de vereniging. Het is voornamelijk een papieren werkelijkheid, maar we willen als bestuur dit wel juridisch in orde hebben.

De NBF heeft nieuwe modelstatuten opgesteld, die waarschijnlijk onze huidige statuten moeten vervangen. Aangezien dit door de ALV moet worden besloten, zal dit geagendeerd worden op de ALV. Vervolgens zal dit ook via de notaris moeten verlopen. Hierover zullen we leden later verder informeren.

 

ALV

Normaliter is de Algemene Ledenvergadering gepland op de derde dinsdag van juni. Aangezien door de nog geldende maatregelen op deze dag naar verwachting een ALV nog niet georganiseerd kan worden bij Olround, zijn we voornemens dit vlak voor de seizoensstart te doen. Dit om (indien nodig) wijzigingen nog voor de seizoensstart te kunnen realiseren.

Doordat afgelopen jaar de ALV geen doorgang heeft kunnen vinden, hebben we als huidig bestuur de taken verder laten doorlopen. Voor aankomende ALV betekent dit wel dat vier leden van het bestuur (her)kozen dienen te worden. Hierover volgt later meer informatie.

Uiteraard is het voor leden ook mogelijk om zelf bestuursleden aan te dragen.

 

Zomerleague

Om toch nog lekker competitief te bowlen is er ook weer de zomerleague. Vanaf aanstaande maandag 21 juni is het zo ver! De zomerleague gaat beginnen!

Alle benodigde informatie vinden jullie in hier: Olround Zomerleague Reglement 2021. Aanmelden kan zoals altijd bij de receptie en voor eventuele vragen kunnen jullie rechtstreeks mailen met Olround. (competitie@olround.nl)

 

Tot snel

Hopelijk zien we elkaar snel weer bij Olround: een balletje gooien en strijden om het kampioenschap tijdens onze gezellige huisleagues en andere verenigingsactiviteiten.

 

Het bestuur,

Rob, Jan, Marieke, Leon en Jeffrey

Over de auteur

Leon Verhoeven administrator