Notulen Algemene Ledenvergadering

Hier vind je de notulen van de Algemene Ledenvergadering van juni 2024.

Notitie van het nieuwe bestuur tijdens uitwerken notulen

Uit de vragen die volgden op de toelichting van de herziening van het blindscoresysteem kan worden opgemaakt dat het idee van de herziening mogelijk niet is begrepen. Met deze herziening van de blindscore speel je namelijk tegen jezelf: als je een gemiddelde hebt van 185 en je directe tegenstander is afwezig, speel je dus tegen een blindscore van 175. Misbruik van dit blindscoresysteem kan dus niet, want de afwezige tegenstander heeft geen rol in de score die behaald moet worden om een punt te
behalen.

Voorbeeld:

Ik speel in de duoleague en van de tegenstander is een speler afwezig. Dat zou op basis van zijn of haar gemiddelde mijn tegenstander zijn. Ik speel dan tegen mijn eigen gemiddelde -10. Mijn teamgenoot speelt tegen de aanwezige speler.
Is het hele team van de tegenstander afwezig? Dan spelen mijn teamgenoot en ik allebei tegen ons eigen gemiddelde -10.
Voor het punt van de teamscore spelen we dus samen tegen een score van ons teamgemiddelde -20.

Het bestuur zal zich beraden of het punt alsnog in stemming gebracht moet worden voorafgaand aan de start van de competitie.

Notulen Algemene Ledenvergadering 26 juni 2024