Update agenda ALV

doorMelvin Louvet

Update agenda ALV

Beste NBV-er,

Het is bijna zover, de Algemene Ledenvergadering (ALV) waarin traditioneel ook de bestuurswissel plaatsvindt. Dit jaar hebben zich helaas geen gegadigden voor de vacante posities gemeld.

Om de vereniging in stand te houden zullen Marieke Peters, Melvin Louvet en Juriaan Smid (in tegenstelling tot de eerder gedeelde agenda) niet aftreden en zitting nemen in het bestuur voor seizoen ’23-’24. Om het bestuur weer voltallig te maken, zijn Bert Geerlings en Thomas Stammes bereid gevonden om de vacante posities in te vullen. Het bestuur draagt hen dan ook voor als nieuwe bestuursleden. Dit genoemde voltallige bestuur, met een voorzitter, secretaris, penningmeester, bestuurslid wedstrijdzaken en bestuurslid ledenadministratie geldt voor de aanblijvende bestuursleden als een voorwaarde. Het bestuur draagt Melvin Louvet voor als nieuwe voorzitter.

Het nieuwe bestuur heeft wel als voornemen om evenementen en activiteiten, anders dan de huisleague, middels nader te bepalen commissies te gaan vormgeven. Waarbij een beroep wordt gedaan op alle leden om hieraan een bijdrage te leveren.

Met dit bericht brengt het huidige bestuur dan ook het heugelijke nieuws dat (op basis van deze samenstelling en voorwaarden) de vereniging en de competities volgend seizoen door kunnen! Het nieuwe bestuur zal na de ALV het komende seizoen gaan opstarten.

Zien we je op de ALV op 20 juni?

(En heb je je al aangemeld voor het slotfeest? Dit kan tot 21 juni!)

Bijgevoegd de nieuwe agenda voor de ALV van 20 juni 2023.

Over de auteur

Melvin Louvet administrator