Belangrijke info mbt start seizoen 2020-2021

doorMelvin Louvet

Belangrijke info mbt start seizoen 2020-2021

Beste leden van de Nijmeegse Bowling Vereniging, we mogen weer!

Op 31 augustus gaan onze huisleagues, na een onderbreking van enkele maanden, eindelijk weer van start. De corona-epidemie ligt nog lang niet helemaal achter ons. “We moeten nú laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden” zei onze minister-president afgelopen dinsdag. Als vereniging willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom nemen wij, naast de geldende maatregelen bij Olround (Webpagina), ook nog enkele aanvullende maatregelen. Wij hopen er zo voor te zorgen dat iedereen zich prettig kan voelen bij de start van het seizoen. Onze club bestaat immers uit een divers gezelschap aan leden uit diverse leeftijdscategorieën. Wij vinden het als bestuur belangrijk om, zoveel als praktisch mogelijk is, rekening te houden met ieder lid inzake het coronavirus. Ondanks dat bowlen als binnensport is betiteld, dat theoretisch de ruimte geeft om zonder inachtneming van de anderhalve meter te mogen sporten, menen wij dat die anderhalve meter tijdens onze competities waar mogelijk wél gehandhaafd moet blijven.

Corona-maatregelen

Zodoende hebben wij de volgende zaken aandachtspunten en regels opgesteld, die gelden zo lang als de coronaperiode voortduurt.

– Uiteraard blijven we thuis als we klachten hebben!
– Geen high-five bowlen (vermijd fysiek contact).
– Geef elkaar de ruimte en respecteer ieders manier van handelen m.b.t. het coronavirus.
– Alle leagues spelen volgens het Europese systeem (niet wisselen van banen).
– Duo- en trioleagues houden zoveel mogelijk afstand tijdens het gooien en tijdens het wachten.

 • We zijn van mening dat dit bij de duo- en trioleague grotendeels te realiseren moet zijn.
 • Bij Olround geldt een maatregel die gasten verplicht te gaan zitten, als zij niet aan de beurt zijn. Dit kan ook op een kruk aan de hangtafel.

– De quattro-league wordt opgesplitst in twee ‘shifts’ omdat afstand houden hier niet mogelijk is, met 8 personen op een banenpaar.

 •  Shift 1: Om 19.45 uur (normale tijd) start team 1 t/m 4 van het schema op twee banen per team tegelijk. Twee personen per baan, Europees systeem. De tegenstander speelt vervolgens op de twee aangrenzende banen, zodat het competitie-element behouden blijft.
 • (extra tov mail) 
 • Shift 2 ongeveer 21.00 uur, maar hoe de praktijk zal zijn moet nog blijken. 
 • Betalingen worden nog besproken voor de woensdag omdat Cris ook wel eens in de 2e shift zal gooien. Dit wordt nog uitgewerkt. 
 •  Na afloop van deze shift wordt alles netjes schoongemaakt (geen baanonderhoud) en wordt er gewisseld voor team 5 t/m 8.
 •  Er zal enige uitloop zijn door het wisselen, maar de praktijk moet uitwijzen hoeveel dat precies is.
 •  Na enkele weken beoordelen we of deze opzet aanpassingen nodig heeft.
 •  De scores worden handmatig bijgehouden i.v.m. deze alternatieve opzet. We printen alle scores uit om mogelijke fouten later te kunnen herstellen. Kijk ook zelf kritisch mee of de scores wel kloppen op het scoredocument.

– Inhalen mag tot drie ‘wedstrijden’ na de gemiste speelweek. We verruimen deze regel omdat teams mogelijk vaker afwezig zijn (i.v.m. mogelijk klachten, waarbij we thuis blijven, of quarantaine na bron- en contactonderzoek). Probeer echter eerst e.e.a. op te vangen met een reservespeler.

 •  Deze verruimde termijn kan resulteren in afwijkende scores in de weken na de in te halen speelweek. Stel men speelt speelweek 2 pas in week 5 (week 3 en 4 zijn dan reeds gespeeld), dan heeft speelweek 2 invloed op de handicaps van de weken die ertussen zitten. Dit kan dus ook invloed hebben op eindstanden. Hier kunnen we helaas niets aan veranderen en is inherent aan het langer mogen inhalen.

– Na afloop van de leagues (wanneer de wedstrijd erop zit) gelden weer de normale regels binnen de horeca (webpagina).

We gaan als bestuur of wedstrijdleider geen politieagentje spelen met betrekking tot deze maatregelen. We rekenen op ieders inzet om het voor elkaar veilig én prettig te houden. Krijgen we veel klachten dan zullen we passende maatregelen treffen in overleg met Olround. We vragen iedereen zijn/haar gezond verstand te gebruiken en rekening te houden met elkaar.

Voorzorgsmaatregelen vanuit Olround

Los van bovenstaande maatregelen heeft Olround ook enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. De huisregels staan vermeld op de genoemde webpagina, maar enkele zaken licht ik graag nog even uit:

 • De ventilatie bij Olround voldoet ruim aan de regelgeving horeca;
 • Vanwege de grote oppervlakte is er erg veel luchtvolume in het bowlingcentrum;
 • De airco’s circuleren de lucht extra (geen speciale filters voor corona in deze apparaten);
 • Spatschermen tussen de zitjes;
 • Desinfectiemiddelen aanwezig op de banen;
 • Na elke groep worden de zitjes & spelersruimte schoongemaakt.

Betalingen league

De betalingen kunnen zoals altijd via het pin-apparaat worden voldaan. De banken hebben het contactloos pinnen naar 50 euro opgehoogd, dus ook de max. 44 euro voor een quattro-league zou veilig moeten kunnen. Houd ook hier 1.5 meter afstand van elkaar en van degene die de betalingen regelt!

Indien gewenst kan het bedrag ook voor een heel of half seizoen (per volledig team) vooruit worden betaald. Dit kan in overleg met penningmeester Jan.

Teamindeling

Vanaf 24 augustus vind je op deze webpagina een nieuwsbericht met daarin de teamindeling voor komend seizoen. Controleer je eigen team en geef eventuele wijzigingen door via Marieke@bowling-nijmegen.nl. Dit geldt ook voor reservespelers die nog niet op de lijst staan.

Oliepatroon

Vanuit wedstrijdzaken is besloten te beginnen met het patroon waarop we in maart zijn geëindigd. Dit is het High-street-patroon. In periode 2 spelen we op het Marikenpatroon en we eindigen met een Stone-street-patroon. (Dit is het omgekeerde van afgelopen jaar) I.v.m. de situatie is er gekozen om dit jaar niet eerst een testdag te organiseren en patronen te evalueren. Dit willen wij echter wel graag weer oppakken zodra we weer een normaal seizoen spelen.

ALV

Wij gaan op zoek naar een geschikte datum voor een ALV in oktober. Onze voorkeur gaat naar een fysieke ALV, met inachtneming van de richtlijnen, boven een digitale ALV. Dit zal wel op ‘inschrijving’ gaan, zodat we weten hoeveel ruimte we moeten reserveren voor de ALV in verband met de anderhalve meter afstand. Hierover later meer.

Slotfeest/Startfeest

We hadden gehoopt het seizoen te starten met een feestelijke avond. Maar, waar we eerder geen slotfeest konden houden, is een startfeest momenteel ook niet aan de orde. De gespaarde gelden blijven beschikbaar voor een volgend feest. Wanneer dat is zal helaas nog moeten blijken.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, of andere zaken nog willen bespreken over de start van dit bijzondere seizoen, dan kunnen jullie dit het beste kenbaar maken per mail via info@bowling-nijmegen.nl of bel met ondergetekende, voorzitter Rob.

Ondanks alle maatregelen ben ik erg blij dat we in ieder geval weer kunnen gaan bowlen. Ik kan niet wachten! Tot snel.

 

Namens het bestuur,

Rob Joosten
Voorzitter NBV

Over de auteur

Melvin Louvet administrator