Categorie archief Nieuws

doorJeffrey Peters

Wijziging startdatum & Openingsmail 2021-2022

Beste leden,

Na ruim tien maanden zonder bowlen mogen we bijna weer aan de slag! De start van de competitie staat gepland voor woensdag 8 september (voor de quattro-league) en maandag 13 september (voor de duo- en trioleague). De speeldata kun je vinden op de website!

Een blik op de ledenadministratie geeft een positieve boost! We hebben veel trouwe leden en de corona-stops in de afgelopen seizoenen lijken nauwelijks invloed te hebben gehad op de vulling van de competities. In de trio- en quattro-leagues is nog ruimte voor nieuwe teams. We zijn erg blij dat er weer velen graag wekelijks een balletje komen gooien tijdens onze gezellige huisleagues! (De voorlopige teamindeling staat ook op de website.)

Er is een klein aantal leden dat de verlenging voor komend seizoen nog niet heeft geregeld. Is dat op jou van toepassing en wil je wél door? Regel dit dan snel, via de website.

Graag neem ik jullie ook even mee in het volgende:

Aanpassing speelschema
Door omstandigheden is het 6 september niet mogelijk om te starten met de maandag competities. Deze starten dus een week later. De eerste league avond word hiermee 13 september. Door diezelfde reden is woensdag 8 november komen te vervallen. Dit kunt u terug vinden in de bijgewerkte speeldata’s en wij zullen dat tegen die tijd nogmaals communiceren.

Coronamaatregelen
De geldende coronamaatregelen zijn ook bij Olround nog van kracht. Houd er dus rekening mee dat ook wij buiten de spelerszone netjes 1,5m afstand houden en de regels zoals vermeld op de website van Olround volgen.

Opzet quattro-league
Vorig jaar hebben we een aangepaste indeling gehanteerd voor de quattro league. Daar stappen we komend seizoen graag weer vanaf. Zo lang de omstandigheden het toelaten, spelen we ‘gewoon’ volgens de oude bekende opzet van deze competitie (met één starttijd – 19.45uur – voor alle quattro-teams).

ALV
Op dinsdagavond 28 september zal onze jaarlijkse ALV plaatsvinden bij Olround (in de O-bowl). Noteer deze datum vast in je agenda! De agenda voor de ALV wordt tegen die tijd op de website gedeeld al wel bekend:

 • Een drietal bestuursleden moet dit jaar worden herkozen: Marieke (ledenadministratie), Jan (penningmeester) en Rob (voorzitter).
 • Ferdi Maks heeft aangegeven zich graag voor de vereniging in te willen zetten. Als bestuur dragen wij Ferdi graag voor als NBV-bestuurslid om deze bijdrage middels een bestuursfunctie te kunnen leveren.
 • Leon zal zijn taken in het komende seizoen verder overdragen, zorgen voor het websitebeheer en zaken waar mogelijk (verder) automatiseren. Jeffrey blijft als secretaris zijn bijdrage leveren.

Het bestuur zal bij herverkiezing van de huidige bestuursleden en toevoeging van Ferdi uit zes personen bestaan.

Slotfeest/Startfeest
Net als ons voornemen afgelopen jaar hadden we gehoopt dit seizoen dan écht te kunnen starten met een feestelijke avond. Maar gezien de nog geldende coronamaatregelen is zo’n feest niet zonder beperkingen mogelijk. Daarom stellen we dit nogmaals uit totdat de coronabeperkingen voldoende zijn afgeschaald. We zien voor nu uit naar een ontspannen, ‘gewone’ start van het seizoen, waarbij de ballen weer gaan rollen!

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, of andere zaken nog willen bespreken over de start van dit bijzondere seizoen, kunnen jullie dit het beste kenbaar maken per mail via info@bowling-nijmegen.nl of bel met ondergetekende, voorzitter Rob.

Ondanks alle maatregelen ben ik erg blij dat we in ieder geval weer kunnen gaan bowlen. Wij kunnen niet wachten!

Tot snel.

Namens het bestuur,

Rob Joosten

Voorzitter NBV

doorJeffrey Peters

Voorlopig teamschema

Beste leden,

Hieronder vind je het huidige teamschema zoals doorgegeven door de teamcaptains. Controleer deze even, mochten er fouten inzitten geef deze dan door aan Jeffrey@bowling-nijmegen.nl. (Groen is in deze definitief, geel houd in dat het nog niet rond is.) Na 30 augustus wordt de definitieve versie opgemaakt.

De definitieve versie zal Olround gebruiken voor het opmaken van het speelschema waarna deze op de site geplaatst zal worden zoals jullie gewend zijn.

Teamschema 2021-2022 definitief

Met vriendelijke groet,

Jeffrey Peters

doorRob Joosten

Data Speelavonden

Beste Leden

Nog maar een paar weekjes en dan zijn de vakanties weer voor… maar niet getreurd. We mogen dan wel weer gaan bowlen na 10 maanden zonder competitie.

Hierbij de speelavonden.

AANPASSING start duo en trio naar 13 september

Planning NBV Quatro (1)

Trio en DUO

 

doorRob Joosten

Inschrijving seizoen 2021-2022

We hopen natuurlijk dat jullie net zoveel zin hebben in het nieuwe seizoen als wij! Afgelopen seizoen startten we met een plus in het ledenaantal, met dank aan een aantal enthousiast wervende leden, terugkerende leden en een beperkt verloop! Wij hopen dat we, ondanks het – zo goed als – gemiste seizoen, weer op jullie inschrijving mogen rekenen!

Schrijf je nu digitaal in
Zoals aangekondigd in de eerdere mail, hebben we inmiddels de (her)inschrijving gedigitaliseerd. Dat betekent dat je de inschrijving nu eenvoudig via de website regelt. Uiteraard helpen we leden waar de digitale weg een uitdaging vormt, door samen een oplossing te zoeken.

Van jaarlijkse naar automatische verlenging
We hanteren bij de NBV een systeem van jaarlijkse verlenging. In plaats van afmelden als je stopt, dien je ieder jaar opnieuw te verlengen. Automatische verlenging zou zowel voor de leden als voor de administratie eenvoudiger werken. Echter, dat is een onderwerp voor de ALV. We bespreken deze optie de komende ALV dan ook graag.

Ben je helaas van plan te stoppen met bowlen? Dan zouden we het toch waarderen als je ons even een mailtje stuurt, dan vallen we je ook niet lastig met reminders en zorgen we zo samen dat jouw lidmaatschap tijdig beëindigd wordt.

Teamindeling 
De teamcaptains van het huidige seizoen ontvangen binnenkort een email met de vraag of zij als team willen verlengen en/of er veranderingen zijn binnen het team. Zoals altijd krijgen bestaande teams voorrang bij een plekje in de league en zullen we nieuwe teams (op volgorde van aanmelding) toelaten indien er ruimte is of vrijkomt binnen de leagues. Na 1 augustus mogen andere teams zich inschrijven op de plaatsen waar wij geen inschrijving voor ontvangen hebben!

Let op: bespreek voorgaande alvast met je teamleden. Zodat je als teamcaptain binnenkort vlot kunt antwoorden op de uitvraag.

Kosten
Zoals je hebt kunnen lezen in de mailing op 15 juni jl. brengen we voor bestaande leden bij verlenging een korting aan in de contributie voor komend seizoen. Het formulier voor verlenging houdt hier dus rekening mee en brengt alleen het NBF-deel van de contributie in rekening. Let op: voor verlenging en contributiebetaling geldt de deadline van 15 augustus 2021.

Bij het niet tijdig overmaken van de contributie wordt na 15 augustus automatisch 10 euro aan administratiekosten in rekening gebracht. Het is de afgelopen jaren gebleken dat er (veelal aan dezelfde leden) een flink aantal reminders gestuurd moest worden omdat de inschrijving zelf werd vergeten na afloop van het seizoen of na schriftelijke inschrijving de contributiebetaling werd vergeten. Met de iDeal-betaling bij inschrijving maken we het al iets makkelijker! En hopelijk volgend jaar met de automatische verlenging nóg makkelijker!

Verleng je lidmaatschap!
Dat doe je dit jaar door het online formulier op de website in te vullen. Een aantal velden is verplicht (sterretje), vul die velden in ieder geval in. Is er iets gewijzigd? Je adres of je telefoonnummer bijvoorbeeld? Vul dan ook deze velden. Zijn er geen wijzigingen, laat deze velden dan leeg.

Selecteer het juiste lidmaatschap en geef aan of je tegen bijbetaling een fysieke pas wil ontvangen. Je contributiebedrag wordt dan onderaan weergegeven.

Wil je nog andere wijzigingen of opmerkingen doorgeven, dan kan dat in het opmerkingenveld. Let op: Wijzigingen kun je ook lopende het seizoen doorgeven door in te loggen op MijnNBF.

Na het insturen van het formulier word je automatisch doorgeleid naar de iDeal-betaalpagina. Doorloop de stappen, het wijst zich vanzelf. Jouw betaling inclusief vermelding van geboortedatum (en lidnummer) komt nu automatisch op de rekening van de NBV binnen. Snel en eenvoudig!

Mogen we komend seizoen in jouw team een nieuw lid verwelkomen bij onze vereniging? Super! Daarvoor is het inschrijfformulier voor nieuwe leden. Let op: hier geldt wel de volledige contributie (incl. NBV-deel).

Vragen?
Kom je er niet uit of heb je gewoon vragen? Mail naar Marieke@bowling-nijmegen.nl, ik help je graag verder!

Loop je ergens tegenaan bij je iDeal-betaling (technische problemen)? Neem dan even contact op met Rob@bowling-nijmegen.nl of Leon@bowling-nijmegen.nl.

Sportieve groet en tot snel,
Namens het bestuur van de Nijmeegse Bowling Vereniging,

Marieke Peters
Ledenadministratie

doorLeon Verhoeven

We mogen en kunnen weer!

Beste Leden van de Nijmeegse Bowling Vereniging,

Fijn nieuws! Sinds afgelopen zaterdag is Olround weer open! Dus: de bowlingballen mogen weer uit de schuur, van zolder of waar je ze dan ook opgeslagen had. Reserveer snel een trainingsbaan bij Olround! Lees meer over ‘bowlen in coronatijd’ op de website van Olround.

Wat hebben we het met z’n allen gemist, het geluid van de pins bij een strike en de gezelligheid tijdens de huisleagues!

 

Afronding seizoen 2020/2021

Het lopende seizoen zal, zoals jullie waarschijnlijk al vermoeden, niet meer worden opgestart. Dat is heel spijtig, maar het is inmiddels juni. In andere seizoenen waren nu de kampioenen reeds bekend!

Aan iedereen die (een deel van) de speelavonden (het leaguegeld) vooruit heeft betaald, zal op korte termijn het resterende deel teruggestort worden via de bankrekening. Heeft er een wijziging in je bankrekeningnummer plaatsgevonden sinds je de betaling hebt gedaan, geef dit dan z.s.m. door aan de penningmeester. Anders wordt het rekeningnummer dat reeds bekend was gebruikt voor de terugstorting.

Het leaguegeld bestaat uit een deel kosten en een deel prijzengeld. Voor de (7) avonden die wel gespeeld zijn, is het deel van het prijzengeld zeer minimaal. Aangezien er geen eindstand is vastgesteld, zal er geen prijzengeld worden uitgekeerd. Als bestuur stellen we graag voor om dit ‘extra budget’ te steken in een mooi ‘openingsfeest’ wanneer dit weer kan. Een andere invulling is ook mogelijk. We zullen dit agenderen voor de ALV.

 

Vooruitblik seizoen 2021/2022

We beschikken helaas nog steeds niet over een glazen bol. Maar er kan stap voor stap weer steeds meer. Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld tijdelijk met een aangepast schema gebowld, o.a. in de viermansleague.

Wat er mogelijk is in september bij de start van het nieuwe seizoen, weten we nog niet. We proberen de competities weer als ‘vanouds’ te organiseren, in de normale opzet. Mochten er nog wel aanvullende maatregelen nodig zijn, bepalen we tegen die tijd wat nodig is en informeren we jullie daarover.

Lidmaatschap volgend seizoen

We hopen natuurlijk dat jullie net zoveel zin hebben in het nieuwe seizoen als wij! We starten dan ook binnenkort met de (her)inschrijving voor komend seizoen.

Afgelopen seizoen startten we met een plus in het ledenaantal, met dank aan een aantal enthousiast wervende leden, terugkerende leden en een beperkt verloop! Wij hopen dat we, ondanks het – zo goed als – gemiste seizoen, weer op jullie inschrijving mogen rekenen!

Als vereniging gaan we ook mee met onze tijd. Dit jaar zal de (her)inschrijving voor komend seizoen dan ook digitaal worden ingericht. Dit geldt voor inschrijving én betaling (via iDeal). Hierover ontvang je op korte termijn een aparte mail. Uiteraard helpen we leden waar de digitale weg een uitdaging vormt, door samen een oplossing te zoeken.

De teamcaptains van het huidige seizoen ontvangen binnenkort een email met de vraag of zij willen herinschrijven en/of er veranderingen zijn binnen het team. Zoals altijd krijgen bestaande teams voorrang bij een plekje in de league en zullen we nieuwe teams (op volgorde van aanmelding) toelaten indien er ruimte is of vrijkomt binnen de leagues.

Lidmaatschapskosten

Aangezien door de coronamaatregelen geen ALV georganiseerd kon worden, is ook de nieuwe contributie nog niet vastgesteld. Wij zullen hier als bestuur invulling aan geven en dit bespreken op de volgende ALV.

Zoals gezegd zien wij jullie (her)inschrijving graag tegemoet. Vanwege het gestaakte seizoen 2020/2021 brengen we voor komend seizoen een korting aan in de contributie. De contributie voor 2021/2022 zal voor herinschrijvers enkel uit het ‘NBF- deel’ van de contributie bestaan. Het contributiedeel NBV zullen we zodoende niet in rekening brengen. Dat is ook mogelijk omdat we vorig jaar geen extra activiteiten hebben georganiseerd. Enkel onze (beperkte) vaste kosten bleven doorlopen. Let op: voor nieuwe leden geldt dit uiteraard niet.

 

WBTR:

“De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen.”

De WBTR is een wettelijke verplichting voor verenigingen en stichtingen. De wet geldt voor alle besturen. Op 1 juli 2021 moet ook de NBV eraan voldoen. Dit zal gevolgen hebben voor de vereniging. Het is voornamelijk een papieren werkelijkheid, maar we willen als bestuur dit wel juridisch in orde hebben.

De NBF heeft nieuwe modelstatuten opgesteld, die waarschijnlijk onze huidige statuten moeten vervangen. Aangezien dit door de ALV moet worden besloten, zal dit geagendeerd worden op de ALV. Vervolgens zal dit ook via de notaris moeten verlopen. Hierover zullen we leden later verder informeren.

 

ALV

Normaliter is de Algemene Ledenvergadering gepland op de derde dinsdag van juni. Aangezien door de nog geldende maatregelen op deze dag naar verwachting een ALV nog niet georganiseerd kan worden bij Olround, zijn we voornemens dit vlak voor de seizoensstart te doen. Dit om (indien nodig) wijzigingen nog voor de seizoensstart te kunnen realiseren.

Doordat afgelopen jaar de ALV geen doorgang heeft kunnen vinden, hebben we als huidig bestuur de taken verder laten doorlopen. Voor aankomende ALV betekent dit wel dat vier leden van het bestuur (her)kozen dienen te worden. Hierover volgt later meer informatie.

Uiteraard is het voor leden ook mogelijk om zelf bestuursleden aan te dragen.

 

Zomerleague

Om toch nog lekker competitief te bowlen is er ook weer de zomerleague. Vanaf aanstaande maandag 21 juni is het zo ver! De zomerleague gaat beginnen!

Alle benodigde informatie vinden jullie in hier: Olround Zomerleague Reglement 2021. Aanmelden kan zoals altijd bij de receptie en voor eventuele vragen kunnen jullie rechtstreeks mailen met Olround. (competitie@olround.nl)

 

Tot snel

Hopelijk zien we elkaar snel weer bij Olround: een balletje gooien en strijden om het kampioenschap tijdens onze gezellige huisleagues en andere verenigingsactiviteiten.

 

Het bestuur,

Rob, Jan, Marieke, Leon en Jeffrey

doorMarieke Peters

Hoe scoort jouw hoogste handicapgame van september?

De meeste leden van de NBV zijn vast bekend met de bowlingsite van Joop Peeters, waarop hij ons voorzag van verslagjes van de competitie en allerhande andere feitjes en cijfers. Helaas is deze site niet meer in de lucht, maar Joop deelt graag toch nog een keer een van zijn bekende ‘lijstjes’! Meer lezen

doorMarieke Peters

MijnNBF: zelf gegevens wijzigen, pasgemiddelden inzien en meer!

Als lid van de NBV word je ook lid van de Nederlandse Bowling Federatie. Daarmee krijg je toegang tot ‘mijnNBF’. Daar vind je je digitale ledenpas en allerlei persoonlijke scores. Je kunt via mijnNBF ook inschrijven voor diverse toernooien. Meer lezen

doorRob Joosten

Teamindeling

Hierbij de teamindeling tot nu toe.

 

Kijk voor de woensdagindeling (shift 1 en shift 2) op de indeling van die dag.

 

Maandag Maandag Woensdag
Dubbel League Trio League Viermans League
Aanvang 19.50 uur Aanvang 21.00 uur Aanvang 19.45 uur
Wedstrijdleider: ?? Wedstrijdleider: ?? Wedstrijdleider: ??
TEAM NR 1 Blox 1 All in 4 1 Vending@Work
TC Jan Verschoof TC Nesa Mitic TC Anja van Oldenbeek
V Michael Verschoof V Roel Ariaans V Richard van Oldenbeek
R V Gerard Pierik V Ronald van Zomeren
R Jimmy Giesbert V Joost Wanders
R
TEAM NR 2 Rolling Rocks 2 Get 2 Work 2 BAM!!
TC Ferdi Maks TC Ger Nillesen TC Michael Rawnsley
V Mitchel Klok V Willeke Peters V Marijke Pierik
R V Henk Hendriks V Roel Ariaans
R V Gerard Pierik
R Leon Verhoeven
TEAM NR 3 Fireballs 3 The Sensational Triple B 3 Woensdaggehaktdag
TC Sjonny Peters TC Peter van Beem TC Marlou Klabbers
V Robin hendriks V Michel Willems V Teun Daalmeijer
R V Geert-Jan Bruins V Hanneke Jansen
R Bob Geurts V Monique van Moorsel
R
TEAM NR 4 TMC 4 Bad Boys 4 Hoogstraten en Fans
TC Thomas Stammes TC Rene Candel TC Cris van Hoogstraten
V Maurice Werts V Dennis van Hoogstraten V Brigitte van Hoogstraten
R V Wim Hermsen V Dennis van Hoogstraten
R V Wim Hermsen
R
TEAM NR 5 The Dutch Dudes 5 Peters Keukeninterieurs 5 The Lucky Devils
TC Bjorn Konings TC Toon Peters TC Melvin Bouwman
V Jitse Teunissen V Hans Peters V Gregory Ruisi
R V Francesco Sopacua V Marcia de Groot
R V Wesley Bouwman
R Ricardo in den Bosch
R Wendy Cillessen
TEAM NR 6 The Golden Pins 6 Flexa Forte 6 Lekkah Bezig!
TC Cliff Reinders TC Cris van Hoogstraten TC Marieke Peters
V Quincy van Rijn V Brigitte van Hoogstraten V Jos de Haas
R V Hans Zonnenberg V Rob Joosten
R V Jan Verschoof
R
TEAM NR 7 AND 7 Gamekings 7 De Toppers
TC Martien van Brienen TC Jeffrey Peters TC Mariëtte van Delft
V Michel de Ruyter V Teun Daalmeijer V Elly Heldens
R V Elroy Ruzette V Simone Meeuwsen
R Bjorn Konings V Caroline Janssen
R Ilona Candel
TEAM NR 8 Spaike 8 A&D-tjes 8 gereserveerd
TC Andre Kelders TC Vincent Disveld TC
V Wil Loeffen V Desiree Smid V
R V Gerard Smid V
R Juriaan Smid V
R
TEAM NR 9 Maximum Overdrive 9 The Outsiders 9 gereserveerd
TC Jeffrey Peters TC Ferdi Maks TC
V Graham braddock V Elco Terwoert V
R V Jordi ter Horst V
R Joost Penninx V
R Koen Basten R
R Maikel Wijnhoven
TEAM NR 10 Bowling Buik 10 Vacant 10 Vacant
TC Bram Sarelse TC TC
V Dion van Hoogstraten V V
R V V
V V
R R
TEAM NR 11 De zware jongens 11 Vacant 11 Vacant
TC Dean Janssen TC TC
V Bert Geerlings V V
R V V
V V
R R
TEAM NR 12 gereserveerd 12 Vacant 12 Vacant
TC TC TC
V V V
R V V
R R
doorRob Joosten

Belangrijke info mbt start seizoen 2020-2021

Beste leden van de Nijmeegse Bowling Vereniging, we mogen weer!

Op 31 augustus gaan onze huisleagues, na een onderbreking van enkele maanden, eindelijk weer van start. De corona-epidemie ligt nog lang niet helemaal achter ons. “We moeten nú laten zien dat we het virus onder controle kunnen houden” zei onze minister-president afgelopen dinsdag. Als vereniging willen we ook onze verantwoordelijkheid nemen. Daarom nemen wij, naast de geldende maatregelen bij Olround (Webpagina), ook nog enkele aanvullende maatregelen. Wij hopen er zo voor te zorgen dat iedereen zich prettig kan voelen bij de start van het seizoen. Onze club bestaat immers uit een divers gezelschap aan leden uit diverse leeftijdscategorieën. Wij vinden het als bestuur belangrijk om, zoveel als praktisch mogelijk is, rekening te houden met ieder lid inzake het coronavirus. Ondanks dat bowlen als binnensport is betiteld, dat theoretisch de ruimte geeft om zonder inachtneming van de anderhalve meter te mogen sporten, menen wij dat die anderhalve meter tijdens onze competities waar mogelijk wél gehandhaafd moet blijven.

Corona-maatregelen

Zodoende hebben wij de volgende zaken aandachtspunten en regels opgesteld, die gelden zo lang als de coronaperiode voortduurt.

– Uiteraard blijven we thuis als we klachten hebben!
– Geen high-five bowlen (vermijd fysiek contact).
– Geef elkaar de ruimte en respecteer ieders manier van handelen m.b.t. het coronavirus.
– Alle leagues spelen volgens het Europese systeem (niet wisselen van banen).
– Duo- en trioleagues houden zoveel mogelijk afstand tijdens het gooien en tijdens het wachten.

 • We zijn van mening dat dit bij de duo- en trioleague grotendeels te realiseren moet zijn.
 • Bij Olround geldt een maatregel die gasten verplicht te gaan zitten, als zij niet aan de beurt zijn. Dit kan ook op een kruk aan de hangtafel.

– De quattro-league wordt opgesplitst in twee ‘shifts’ omdat afstand houden hier niet mogelijk is, met 8 personen op een banenpaar.

 •  Shift 1: Om 19.45 uur (normale tijd) start team 1 t/m 4 van het schema op twee banen per team tegelijk. Twee personen per baan, Europees systeem. De tegenstander speelt vervolgens op de twee aangrenzende banen, zodat het competitie-element behouden blijft.
 • (extra tov mail) 
 • Shift 2 ongeveer 21.00 uur, maar hoe de praktijk zal zijn moet nog blijken. 
 • Betalingen worden nog besproken voor de woensdag omdat Cris ook wel eens in de 2e shift zal gooien. Dit wordt nog uitgewerkt. 
 •  Na afloop van deze shift wordt alles netjes schoongemaakt (geen baanonderhoud) en wordt er gewisseld voor team 5 t/m 8.
 •  Er zal enige uitloop zijn door het wisselen, maar de praktijk moet uitwijzen hoeveel dat precies is.
 •  Na enkele weken beoordelen we of deze opzet aanpassingen nodig heeft.
 •  De scores worden handmatig bijgehouden i.v.m. deze alternatieve opzet. We printen alle scores uit om mogelijke fouten later te kunnen herstellen. Kijk ook zelf kritisch mee of de scores wel kloppen op het scoredocument.

– Inhalen mag tot drie ‘wedstrijden’ na de gemiste speelweek. We verruimen deze regel omdat teams mogelijk vaker afwezig zijn (i.v.m. mogelijk klachten, waarbij we thuis blijven, of quarantaine na bron- en contactonderzoek). Probeer echter eerst e.e.a. op te vangen met een reservespeler.

 •  Deze verruimde termijn kan resulteren in afwijkende scores in de weken na de in te halen speelweek. Stel men speelt speelweek 2 pas in week 5 (week 3 en 4 zijn dan reeds gespeeld), dan heeft speelweek 2 invloed op de handicaps van de weken die ertussen zitten. Dit kan dus ook invloed hebben op eindstanden. Hier kunnen we helaas niets aan veranderen en is inherent aan het langer mogen inhalen.

– Na afloop van de leagues (wanneer de wedstrijd erop zit) gelden weer de normale regels binnen de horeca (webpagina).

We gaan als bestuur of wedstrijdleider geen politieagentje spelen met betrekking tot deze maatregelen. We rekenen op ieders inzet om het voor elkaar veilig én prettig te houden. Krijgen we veel klachten dan zullen we passende maatregelen treffen in overleg met Olround. We vragen iedereen zijn/haar gezond verstand te gebruiken en rekening te houden met elkaar.

Voorzorgsmaatregelen vanuit Olround

Los van bovenstaande maatregelen heeft Olround ook enkele voorzorgsmaatregelen getroffen. De huisregels staan vermeld op de genoemde webpagina, maar enkele zaken licht ik graag nog even uit:

 • De ventilatie bij Olround voldoet ruim aan de regelgeving horeca;
 • Vanwege de grote oppervlakte is er erg veel luchtvolume in het bowlingcentrum;
 • De airco’s circuleren de lucht extra (geen speciale filters voor corona in deze apparaten);
 • Spatschermen tussen de zitjes;
 • Desinfectiemiddelen aanwezig op de banen;
 • Na elke groep worden de zitjes & spelersruimte schoongemaakt.

Betalingen league

De betalingen kunnen zoals altijd via het pin-apparaat worden voldaan. De banken hebben het contactloos pinnen naar 50 euro opgehoogd, dus ook de max. 44 euro voor een quattro-league zou veilig moeten kunnen. Houd ook hier 1.5 meter afstand van elkaar en van degene die de betalingen regelt!

Indien gewenst kan het bedrag ook voor een heel of half seizoen (per volledig team) vooruit worden betaald. Dit kan in overleg met penningmeester Jan.

Teamindeling

Vanaf 24 augustus vind je op deze webpagina een nieuwsbericht met daarin de teamindeling voor komend seizoen. Controleer je eigen team en geef eventuele wijzigingen door via Marieke@bowling-nijmegen.nl. Dit geldt ook voor reservespelers die nog niet op de lijst staan.

Oliepatroon

Vanuit wedstrijdzaken is besloten te beginnen met het patroon waarop we in maart zijn geëindigd. Dit is het High-street-patroon. In periode 2 spelen we op het Marikenpatroon en we eindigen met een Stone-street-patroon. (Dit is het omgekeerde van afgelopen jaar) I.v.m. de situatie is er gekozen om dit jaar niet eerst een testdag te organiseren en patronen te evalueren. Dit willen wij echter wel graag weer oppakken zodra we weer een normaal seizoen spelen.

ALV

Wij gaan op zoek naar een geschikte datum voor een ALV in oktober. Onze voorkeur gaat naar een fysieke ALV, met inachtneming van de richtlijnen, boven een digitale ALV. Dit zal wel op ‘inschrijving’ gaan, zodat we weten hoeveel ruimte we moeten reserveren voor de ALV in verband met de anderhalve meter afstand. Hierover later meer.

Slotfeest/Startfeest

We hadden gehoopt het seizoen te starten met een feestelijke avond. Maar, waar we eerder geen slotfeest konden houden, is een startfeest momenteel ook niet aan de orde. De gespaarde gelden blijven beschikbaar voor een volgend feest. Wanneer dat is zal helaas nog moeten blijken.

Indien jullie vragen of opmerkingen hebben, of andere zaken nog willen bespreken over de start van dit bijzondere seizoen, dan kunnen jullie dit het beste kenbaar maken per mail via info@bowling-nijmegen.nl of bel met ondergetekende, voorzitter Rob.

Ondanks alle maatregelen ben ik erg blij dat we in ieder geval weer kunnen gaan bowlen. Ik kan niet wachten! Tot snel.

 

Namens het bestuur,

Rob Joosten
Voorzitter NBV

doorLeon Verhoeven

Speeldata seizoen 2020-2021

Voor velen zitten we nog midden in een lange zomerstop, andere zijn al weer vol enthousiasme gestart met de Olround zomerleague.

In deze rare tijden, is het wellicht toch goed om even vooruit te blikken: seizoen 2020-2021 start in week 36. Voor de maandag leagues is dat 31 augustus, de woensdag league op 2 september.

Vooralsnog lijkt het dat we -met her en der een gedragsaanpassing- gewoon kunnen gaan starten met het nieuwe seizoen. Aanpassingen die je mag verwachten is dat we afstand proberen te houden en natuurlijk het high five bowlen (de boksjes en handje klap na strike of spare) voorlopig achterwege laten. Hierover volgt later meer informatie.

De jaarplanning van de maandagleagues tref je hier aan: klik, die van de woensdag league hier: klik.

 

Vergeten we niet allemaal ons inschrijfformulier tijdig in te sturen en de contributie over te maken? (info hier).