Privacy

Privacystatement

Privacy is een belangrijke zaak tegenwoordig. Ook als “eenvoudige” vereniging moeten wij voldoen aan diverse wettelijke eisen. Ook wij doen ons best uw privacy te beschermen. Wij werken conform de AVG.

Uw privacy

De NBV (Nijmeegse Bowling Vereniging) is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang is voor haar activiteiten. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop de NBV persoonsgegevens verwerkt van leden.

Uiteraard worden persoonsgegevens van leden en bezoekers van de website, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houdt de NBV zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor vragen hierover kunt u zich wenden tot het bestuur.

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens.

Er zijn verschillende doeleinden waarvoor de NBV uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van uw lidmaatschap bij de NBV verwerkt de NBV persoonsgegevens mbt NAW-gegevens en belangrijke zaken omtrent uw lidmaatschap bij de NBF en NBV.