‘Prijs is wat je betaalt – Waarde is wat je krijgt’

doorMarieke Peters

‘Prijs is wat je betaalt – Waarde is wat je krijgt’

Onlangs heeft Olround de consumptieprijzen verhoogd. Onder verenigingsleden leeft deze verhoging. Een goed luisterend oor kon vernemen dat deze verhogingen niet altijd goed worden begrepen. Ook tijdens de afgelopen Algemene Ledenvergadering kwam het onderwerp ter sprake.

Vanuit de leden werd er geopperd om voor leden van de NBV een speciale prijs te hanteren. Er zijn namelijk voorbeelden van bowlinghuizen in de regio, waar ze dit hebben doorgevoerd. Dit hebben we natuurlijk voorgelegd aan Olround.

Olround heeft aangegeven deze speciale prijzen niet te gaan hanteren. Jammer? Misschien, maar eigenlijk ook heel goed te begrijpen. Zeker als je beseft wat Olround reeds voor de vereniging betekent! Omdat dat mogelijk niet voor alle leden even bekend is, maken we graag van de gelegenheid gebruik om daar langs deze weg wat aandacht aan te besteden.

Olround heeft de consumptieprijzen verhoogd met het oog op de wettelijk verhoging van het lage btw-percentage (van 6 naar 9%) per 1 januari 2019. De prijzen zullen dan ook in januari 2019 niet nogmaals worden verhoogd.

De baanprijzen zijn dit jaar (net als voorgaande jaren) niet verhoogd en dat blijft ook zo voor seizoen 2018-2019. Olround levert al sinds jaar en dag sponsorbijdragen aan activiteiten van de NBV. Denk aan het Marikentoernooi, het 50+toernooi, de Nijmeegse kampioenschappen (NK) en het Oudejaarsbowlen (dit jaar dus Nieuwjaarsbowlen). Bij dergelijke evenementen rekent Olround een lager tarief voor de banen. Bij een aantal evenementen (zoals het Nieuwjaarsbowlen en de finales van het NK) rekenen ze zelfs geen baanhuur! Indien gewenst zorgen ze voor personeelsbezetting voor of na sluitingstijd, zodat onze activiteiten doorgang kunnen vinden. Een flesje wijn voor de hoogste game per serie? Geen probleem. En ook een bijdrage aan de verzameling prijzen voor Oudejaars- of Nieuwjaarsbowlen is nooit teveel gevraagd. En onze slotavond? Ook daar levert Olround een flinke bijdrage aan.

Kortom, een meedenkend en bereidwillig bowlinghuis als Olround is voor onze vereniging van grote waarde! We hopen dan ook dat we op deze manier kenbaar hebben gemaakt wat Olround reeds voor ons betekent en we op jullie begrip mogen rekenen voor de huidige prijzen.

Sportieve groet,

Bestuur NBV

Over de auteur

Marieke Peters administrator