Notulen Algemene Leden Vergadering

doorLeon Verhoeven

Notulen Algemene Leden Vergadering

In de bijlagen treffen jullie de notulen aan van de ALV 19 september j.l.
Tevens staat hier het bijgewerkte huisleague reglement, bijgewerkt met de tijdens de ALV besproken puntjes.

Over de auteur

Leon Verhoeven administrator